การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์

รายงานประจำปี พ.ศ.2565 กรมการปกครอง

Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Download

รายงานประจำปี พ.ศ.2564 กรมการปกครอง

Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Download

รายงานประจำปี พ.ศ.2563 กรมการปกครอง

Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Download

รายงานประจำปี พ.ศ.2562 กรมการปกครอง

Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Download

รายงานประจำปี พ.ศ.2561 กรมการปกครอง

Download
We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
Copyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility
Top