การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-Service

การจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ

การจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการผ่านเว็บไซต์เพื่อนัดหมายขอรับบริการหรือขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า

 

ระบบการขอรับบริการต่ออายุใบอนุญาต

ระบบการขอนัดหมายเพื่อต่ออายุใบอนุญาตงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า

 

ระบบตัวแทนของโรงรับจำนำ

ระบบตัวแทนของโรงรับจำนำ

 

รายงานระบบโรงแรม

รายงานระบบโรงแรม

 

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

 

ศูนย์ข้อมูลอำเภอ Amphoe.com

ศูนย์ข้อมูลอำเภอ

 

We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
Copyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility
Top