การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-Service

บริการออนไลน์สำหรับประชาชน (DOPA CITIZEN SERVICES)

บริการออนไลน์สำหรับประชาชน (DOPA CITIZEN SERVICES)

 

ระบบลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า

ระบบลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า

 

Application Dopa Help

Dopa Help

 

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

 

ศูนย์ข้อมูลอำเภอ Amphoe.com

ศูนย์ข้อมูลอำเภอ

 

We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
Copyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility
Top