การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์

รายงานการวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Download

รายงานการวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Download

รายงานการวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Download

รายงานการวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เนื้อหา
We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
Copyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility
Top